Krepšelis (0)
0
Jūsų krepšelis tuščias.
Iki nemokamo pristatymo Jums liko:€ 150
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

0

Pristatymo būdai ir taisyklės

 

PREKES PRISTATOME VISOJE LIETUVOJE!

Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti užpildant formą dėl pristatymo sąlygų bei kainos susisieksime su Jumis asmeniškai.

PRISTATYMO KAINA:
Perkant prekių daugiau kaip už 150€, prekes Lietuvos teritorijoje Jums pristatysime NEMOKAMAI (išskyrus Kuršių Neriją*).
Perkant prekių už mažiau negu už 150€ prekių pristatymą galite rinktis iš kelių variantų:
DPD terminalas - 3€
DPD kurjeris nurodytu adresu - 5€
Pasirinkta suma bus įskaičiuota į bendrą užsakymo sumą, kuri bus matoma išrašytoje sąskaitoje-faktūroje.

PRISTATYMO TERMINAI IR LAIKAS:
Produktai Lietuvoje paruošiami ir išsiunčiami per 1-2 darbo dienas. Savaitgaliais užsakymai neruošiami ir nesiunčiami.

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS
Sąvokos:
• www.vitaker.lt svetainės taisyklės ir sąlygos - prekių pirkimo/pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu/pardavimu UAB "Puella" akademija internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
• www.vitaker.lt intenetinė parduotuvė - internetiniame tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
• Pardavėjas – įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus UAB „Puella" akademija, juridinio asmens kodas 304294367, ne PVM mokėtojas , buveinės adresas Vytenio 39-49, Vilnius, Lietuva. Klientų aptarnavimo linijos numeris +370 64602210, elektroninio pašto adresas vitaker.lietuva@gmail.com , internetinis adresas www.vitaker.lt.
• Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetiniame prekybos centre, tinklalapyje www.vitaker.lt.
• Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, pateikta Pirkėjui ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

Bendrosios nuostatos:
• Šios Pirkimo-Pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – www.vitaker.lt) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje www.vitaker.lt parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė“).
• Šia Pirkimo–pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis.
• Pirkti Internetiniame prekybos centre turi teisę:
1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
3. juridiniai asmenys.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:
• Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina „Su el. prekybos taisyklėmis susipažinau ir sutinku“. Be šio patvirtinimo užsakymo vykdymas negalimas.
• Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma e-parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės:
• Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir Internetinio prekybos centro nustatyta tvarka.
• Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos e-parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs gražinimo formą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo dienos.
• Taisyklių numatyta prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė yra tvarkingoje, originalioje pakuotėje, prekės įpakavimo išvaizda iš esmės nepasikeitė (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), prekė nebuvo naudojama ir (arba) sugadinta.

Pirkėjo įsipareigojimai:
• Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
• Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.
• Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo registracijos formoje pasikeitusius duomenis.
• Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetiniame prekybos centre, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

www.vitaker.lt teisės:

 

  • Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas prekių pristatymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetiniame prekybos centre.
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinio prekybos centro veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  • Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
  • www.vitaker.lt gali vienašališkai keisti Taisyklių sąlygas.


www.vitaker.lt įsipareigojimai:
• Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetiniame prekybos centre nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis.
• Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
• Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai:
• Prekių kainos Internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
• Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:
1. banko pavedimu – kai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir prisijungęs prie savo internetinės bankininkystės perveda pinigus į e-parduotuvės banko sąskaitą.
2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – kai Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo–priėmimo) metu.
3. elektronine bankininkyste (bendradarbiaujant su partneriu Paysera.lt UAB "EVP International" į.k. 300060819) – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB "EVP International" į.k. 300060819 banko sąskaitą.
4. Atsiskaitydamas 1., 3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
• Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Taisyklių 1. ir 3. punktus įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

Prekių pristatymas:
• Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti prekių pristatymo adresą.
• Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
• Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
• Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
• Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
• Prekių pristatymo metu su preke Pirkėjui taip pat yra įteikiama sąskaita-faktūra ar kitas siuntos perdavimo–priėmimo dokumentas. Pirkėjui gali būti pateiktas tik elektroninis sąskaitos-faktūros variantas užsakyme nurodytu el. paštu. Ši sąskaita-faktūra yra laikoma kartu ir prekės garantiniu lapu.
• Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
• Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra lygus 3Eur, jeigu pirkimo suma yra mažesnė kaip 150 Eur, už kiekvieną pateiktą užsakymą. Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu pirkimo suma yra lygi ar didesnė kaip 150Eur, už kiekvieną pateiktą užsakymą.
• Tuo atveju, kai Pirkėjas grąžina prekes ir atsisako Pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių siuntimo ir grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtų pinigų.

Prekių grąžinimas:
• Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".
• Norėdamas grąžinti prekę (es) Taisyklių 11.1. punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra Pirkėjui pageidavus atsiunčiamas elektroniniu paštu ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).
• Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją.
• Pinigai už grąžinamas prekes pirkėjui grąžinami pavedimu į pirkėjo nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų.
• Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
2. prekė turi būti Pirkėjo nenaudota ir(ar) nesugadinta;
3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
• Negalima grąžinti šių prekių (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė):
1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą - 33.03 - 33.07);
• Atminkite, kad pristatymo mokesčiai yra grąžinami tik tais atvejais, kai gaunamos prekės yra nekokybiškos ar dėl mūsų kaltės buvo supainiotos išsiunčiant.

Šalių atsakomybės:
• Pirkėjas yra atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Užpildžius užsakymo anketoje įmonės duomenis, automatiškai prie prekės pridedama PVM sąskaita faktūra juridiniam asmeniui. Pirkėjas patvirtina, kad yra įgaliotas įmonės, kuri nurodyta jo užsakyme, užsakymo forminimui bei prekių apmokėjimui bei atsiėmimui. Pirkėjas patvirtina, kad visi asmenys nurodyti užsakymo formoje yra jo įgalioti ir gali atlikti mokėjimus bei atsiimti prekes pirkėjo vardu. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
• Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinio prekybos centro sistema.
• Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinio prekybos centro teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
• Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
• Jei Pardavėjo e-parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
• Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Asmens duomenų apsauga:
• Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų jo suteiktus asmens duomenis, asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais.
• Pardavėjo gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija.
• Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
1. susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi, ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.
2. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
3. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba atvykęs nurodytais adresais.
4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
5. Pirkėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Pardavėjas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.

Informacijos siuntimas:
• www.vitaker.lt visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
• Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia e-parduotuvės kontaktuose nurodytu elektroninio pašto adresu arba teiraujasi nurodytu telefonu.

Nuolaidų suteikimas:
• www.vitaker.lt pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti suteikiamų nuolaidų dydį arba jas panaikinti, iš anksto apie tai neinformavusi Pirkėjo.

Baigiamosios nuostatos:
• Visi vienos Šalies pranešimai kitai Šaliai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Gautas pranešimas elektroniniu paštu laikomas tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 96 valandos
• Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo Internetiniame prekybos centro sistemoje metu ir, norėdamas apsipirkti šiame internetiniame prekybos centre, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles.
• Pirkėjas registruodamasis e-parduotuvėje sutinka, kad juo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu elektroniniu paštu, nurodydamas savo vardą, pavardę.
• Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.

 

 
smart foreash